Over Ons

Het revalidatiecentrum legt zich toe op het onderzoek, de behandeling en begeleiding van
kinderen en jongeren.

Het centrum staat in voor integrale hulpverlening. Daarvoor beschikt het over
multidisciplinaire teams bestaande uit artsen, psychologen, logopedisten, audiologen,
ergotherapeuten, kinesisten en maatschappelijk werkers.

De hulpverlening is ambulant en individueel en gebeurt in samenwerking met andere
diensten zoals school, CLB,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *