Aanmeldingsvoorwaarden

CAR Ter Eecken
Kinderen met een hulpvraag met betrekking tot het gedrag

Zoals: (vermoeden van) ASS, (vermoeden van) ADHD, gedragsproblemen 
Aanmelding tot eind tweede leerjaar (bis)  
Kinderen met een hulpvraag met betrekking tot een ontwikkelingsvertraging op verschillende ontwikkelingsdomeinen

Zoals: taalachterstand, motorische achterstand, moeilijkheden met (voor)schoolse vaardigheden,… 
Enkelvoudige problematieken komen niet in aanmerking. 
Aanmelding tot eind derde kleuterklas (bis) 
Kinderen met het syndroom van Down   Aanmelding tot eind tweede leerjaar (bis) 
Kinderen met cerebrale parese Geen leeftijdsbeperking