Aanmeldingsvoorwaarden

CAR Ter Eecken

In het CAR Ter Eecken onderzoeken we en geven we therapie aan baby’s, peuters, kleuters en kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden zoals (een vermoeden van) autisme, ADHD, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, motorische stoornissen, taalstoornissen, verstandelijke beperking en neurologische problemen.

De kinderen ondervinden door hun problematiek moeilijkheden in het dagelijks leven.

Kinderen met een hulpvraag met betrekking tot het gedrag

Zoals: (vermoeden van) ASS, (vermoeden van) ADHD, gedragsproblemen 
Aanmelding tot eind tweede leerjaar (bis)  
Kinderen met een hulpvraag met betrekking tot een ontwikkelingsvertraging op verschillende ontwikkelingsdomeinen

Zoals: taalachterstand, motorische achterstand, moeilijkheden met (voor)schoolse vaardigheden,‚Ķ 
Enkelvoudige problematieken komen niet in aanmerking. 
Aanmelding tot eind derde kleuterklas (bis) 
Kinderen met het syndroom van Down   Aanmelding tot eind tweede leerjaar (bis) 
Kinderen met cerebrale parese Geen leeftijdsbeperking