Vroegrevalidatie – Werking

INDIVIDUELE SESSIES die aansluiten bij het niveau en de leefwereld van het kind: logopedie, ergotherapie, psychomotoriek, kinesitherapie, psychotherapie.

GROEPSSESSIES:

Sherborne: methodiek gericht op het stimuleren van de algemene ont-wikkeling door middel van bewegingen en met grote aandacht voor de vertrouwensrelatie.
Spelgroep: samen spelen, rekening houden met elkaar, beurt nemen en afwachten, omgaan met winnen en verliezen, …
Taalgroep: taal in al zijn facetten kan aan bod komen: nieuwe woorden leren, een vraag stellen of beant-woorden, luisteren naar een verhaal en erover vertellen, …

GROEPSWERKING:

Gebruik van specifieke therapieprogramma’s en methodieken: Sherborne, Hanen, Bobath, sensorische integratie, SMOG, MISC,…
Intensieve begeleiding van het kind in samenwerking met de ouders.
Overleg met school, kinderopvang, thuisbegeleidingsdienst,CKG, …

Hier kan je onze brochure ‘vroegrevalidatie’ downloaden
Hier kan je onze brochure ‘KIEKEBOE’ downloaden