Vroegrevalidatie – KIEKEBOE

ALGEMEEN:
Kiekeboe staat voor Kinderen In Eigen Kunnen En Behoeften Ontwikkelingsgericht leren Exploreren.

Kiekeboe is een groepswerking die zich richt op kinderen tussen 2 en 5 jaar. We bieden een intensief, specifiek revalidatieprogramma, gericht op de tekorten én de mogelijkheden van elk kind. We werken vanuit de beleving (het zelf doen, exploreren of ontdekken) en willen zo hun ontwikkeling stimuleren.

WERKING:
Er zijn momenteel 2 groepen van een vijftal kinderen, de indeling gebeurt op basis van het ontwikkelingsniveau van het kind. Voor elk kind is ook een therapeut aanwezig:

logopedist(en)
ergotherapeut(en)
kinesist(en)
ondersteuning door psycholoog, maatschappelijk werker en kinderarts