ADHD

Wat is ADHD?

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel aandachtsstoornis met hyperactiviteit & / impulsiviteit.

ADHD is een ontwikkelingsstoornis met drie hoofdkenmerken: aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit.

Kinderen met een aandachtstekort slagen er niet in voldoende aandacht te geven aan details en maken achteloos fouten. Ze lijken niet te luisteren, worden gemakkelijk afgeleid en hebben moeite de aandacht bij taken of spel te houden. Deze kinderen slagen er niet in iets af te maken, hebben grote moeite met het organiseren van taken en activiteiten, raken vaak dingen kwijt en zijn vergeetachtig.

Kinderen die hyperactief zijn, zijn overmatig beweeglijk. Ze kunnen heel moeilijk blijven zitten en zullen geregeld van hun stoel opstaan. Ze bewegen vaak onrustig met handen en voeten. Kinderen rennen vaak rond, klimmen overal op, kunnen moeilijk rustig spelen. Vaak praten ze ook aan één stuk door.

Kinderen die impulsief zijn, doen vaak iets vooraleer ze hebben nagedacht over de gevolgen. Ze hebben de neiging anderen te onderbreken, kunnen moeilijk hun beurt afwachten, geven het antwoord nog voor een vraag volledig gesteld is.